Ahad, 18 Mac 2012

Jawatan Kosong di Kementerian Pengajian Tinggi

Sukacita dimaklumkan bahawa, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sedang mengenalpasti cajon-cajon yang sesuai bagi tujuan mengisi kekosongan jawatan Warden Gred 32/34 (Terbuka) di Education Malaysia (EM) Mesir, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Sehubungan dengan itu, sukacita bersama-sama ini disertakan sesalinan iklan berhubung tawaran pengisian kekosongan bagi jawatan tersebut.

Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan boring KPT .5.500-8/2/6 Jld.2 seperti yang dikepilkan bersama. Borang tambahan boleh dimuat turun secara on-line melalui laman web KPT iaitu http://www.mohe.gov.my atau dibuat salinan fotostat. Tarikh tutup permohonan ialah pada 30 Mac 2012 (Jumaat).

IKLAN PENGAMBILAN PEGAWAI KERAJAAN UNTUK BERKHIDMAT EDUCATION MALAYSIA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Pegawai Perkhidmatan Awam yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Education Malaysia (EM), Kementerian Pengajian Tinggi, seperti berikut:

(i) Warden, Gred 32/34 (Terbuka) di Education Malaysia Mesir

SYABAT-SYARAT UMUM PEMOHONAN
i) Pegawai terdiri daripada warganegara Malaysia;
ii) Pegawai telah dilantik tetap dan disahkan dalam perkhidmatan
iii) Mempunyai prestasi kerja di tahap 85% (melebihi sasaran/cemerlang) dalam Laporan Nilaian Prestasi Tahunan bagi tiga tahun berturut-turut (Tahun 2008,2009 dan 2010);
iv) Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas yang dipohon
v) Bebas daripada sebarang tindakan tatatertib
vi) Pegawai dan ahli keluarga (jika berkaitan) mempunyai tahap kesihatan yang baik, tidak menghidap penyakit berjangkit dan penyakit yang berpanjangan.

SYARAT-SYARAT UTAMA PERMOHONAN
a) Terdiri daripada pegawai yang berada di Gred 32 atau Gred 34 dan telah disahkan jawatan;
b) Tidak melebihi 45 tahun pada tarikh tutup permohonan;
c) Mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan Kerajaan sekurang-kurangnya 5 tahun; dan
d) Mempunyai pengalaman yang luas dalam tug as pentadbiran, pengurusan kewangan, pengurusan aset, pengurusan hat ehwal pelajar, pengurusan sumber manusia, pengurusan majlis dan perhubungan awam.


KEUTAMAAN KELAYAKAN
Keutamaan diberi kepada pemohon-pemohon berikut:-
i) Mempunyai pengalaman yang luas dalam tugas pentadbiran, pengurusan kewangan, pengurusan aset, pengurusan hal ehwal pelajar, pengurusan sumber manusia, pengurusan majlis dan perhubungan awam.
ii) Mempunyai perwatakan & peribadi yang sesuai sebagai seorang Pegawai Perwakilan Luar Negeri, berdikari dan boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum;
iii) Berkebolehan bertutur dengan fasih dan menulis dengan baik dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab.

CARA MEMOHON

i) Semua permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan KPT .5.500/8/2/6 Jld.2 yang boleh dimuat turun melalui laman web Kementerian Pengajian Tinggi: http://www.mohe.gov.my ;

ii) Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:
Satu (1) salinan maklumat peribadi (resume) yang terkini beserta Pengalaman perkhidmatan mengikut susunan tarikh;
Satu (1) salinan Kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemas kini yang disahkan oleh Ketua Jabatan;
Satu (1) salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (Tahun 2008, 2009 dan 2010) yang disahkan oleh Ketua Jabatan;
Satu (1) salinan Sijil! Diploma! Ijazah yang berkaitan yang disahkan; dan
Satu (1) salinan Laporan Pengisytiharan Harta yang disahkan oleh Ketua Jabatan;
Lampiran A -Ringkasan butiran peribadi serta pengalaman yang berkaitan dengan tugas yang dipohon.

iii) Semua permohonan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan;
dan

iv) Semua perrhohonan yang lengkap diisi berserta dengan dokumendokumen sokongan yang diperlukan hendaklah dikemukakan kepada:

Ketua Setiausaha
Kementerian Pengajian Tinggi
Sahagian Pengurusan Sumber Manusia
Aras 15, No.2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5
62200 W.P. PUTRAJAYA
(u.p: Urusan Pengambilan EM)


TARIKH TUTUP PERMOHONAN
Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 30 Mac 2012 (Jumaat). Permohonan yang tidak lengkap dan lewat diterima daripada tarikh yang dinyatakan tidak akan dipertimbangkan.

TEMUDUGA
Hanya cajon yang layak dan disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil untuk sesi temu duga.
Permohonan adalah dianggap tidak berjaya sekiranya pemohon tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh tutup permohonan.

PERTANYAAN
Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi pegawai-pegawai seperti berikut:
i) Puan Izzatul Fardiah binti Othman
    Emel: izzatul@mohe.gov.my
    Telefon: 03-88705211

ii) Puan Zuraidah Anum binti Ramli
    Emel: zuraidah2@mohe.gov.com
    Telefon: 0388705209

iii) Cik Norhana binti Abd Aziz
    Emel: norhana.pts@mohe.gov.com
   Telefon: 03-88705241

Macam best je kalau boleh kerja kat luar negara...hu hu hu jom mintak! ~~~~ sayangnya, daku tak layakkkk!

Tiada ulasan: